Kampaň Hrr na mor 2024 začíná v lednu 2024 rozesláním dopisů na adresy včelařů, kteří mají ke konci roku 2023 stanoviště včelstev registrovaná na některém z pražských katastrů.

V dopisech dostávají:

  • instrukce pro sběr a odeslání vzorků na vyšetření na mor včelího plodu
  • standardizované krabičky na vzorky
  • štítky na popis vzorků

Sběr vzorků prostřednictvím Sběrných míst probíhá ve třech vlnách:

  1. k 25. lednu 2024
  2. k 25. únoru 2024
  3. k 25. březnu 2024

Všichni včelaři, kteří odevzdají své vzorky na bezplatné vyšetření, dostanou nejpozději do dvou měsíců od příslušného termínu uzávěrky sběru vzorků na své e-mailové adresy elektronickou verzi protokolu o vyšetření. To platí pro negativní výsledky vyšetření. V případě pozitivních nálezů zkontaktuje včelaře neprodleně přímo Městská veterinární správa Státní veterinární správy, která tyto případy automaticky převezme pod svou kontrolu.