Na tomto místě budou průběžně zveřejňovány anonymizované výsledky vyšetření.

Vyšetřování vzorků bude probíhat ve třech vlnách navazujících na tři konečné termíny pro odevzdání vzorků na vyšetření k:

25. lednu 2024

25. únoru 2024

25. březnu 2024

Výsledky vyšetření vzorků lze očekávat do 6 – 8 týdnů od příslušného termínu pro odevzdání vzorku.

 

Zde je aktuální mapa ohnisek a ochranných pásem MVP k 29. 12. 2023. Můžete se také rovnou přepnout do interaktivní mapy SVS.