Na této stránce bude průběžně publikována aktuální nákazová situace v Praze a také čísla hromadných protokolů o vyšetření vzorků zaslaných jednotlivými Sběrnými místy. Tyto informace budou po skončení akce zaslány všem včelařům zapojeným do plošného vyšetření dopisem a e-mailem.

V této chvíli nebyly do akreditované laboratoře doručeny žádné vzorky na vyšetření .

Zde je aktuální mapa ohnisek a ochranných pásem MVP k 16. 2, 2022, která se bude průběžně aktualizovat, nebo se můžete rovnou přepnout do interaktivní mapy SVS.