Zatím máme pouze dobré zprávy. Výsledky první vlny vyšetření vzorků na MVP nepřinesly žádný pozitivní výsledek. 

Všichni včelaři, kteří odevzdali měl na vyšetření k 25. lednu a k 25. únoru 2024, již mohou najít výsledek vyšetření svých vzorků v anonymizovaném seznamu zde.

V současné době probíhá zpracování vzorků přijatých ve třetí vlně sběru k 25. březnu 2024.

Sběr vzorků pro vyšetření na MVP v rámci kampaně Hrr na mor 2024 byl ukončen.

 

 

Výsledky vyšetření vzorků lze očekávat do 6 – 8 týdnů od příslušného termínu pro odevzdání vzorku.

 

Zde je aktuální mapa ohnisek a ochranných pásem MVP k 29. 12. 2023. Můžete se také rovnou přepnout do interaktivní mapy SVS.