Dne 17. 4. byl mezi přijatými vzorky identifikován 1 vzorek s pozitivním nálezem spor Peanibacillus larvae (původcem MVP). V tomto případu jsou podnikány kroky v souladu s platnými veterinárními předpisy. S případnými dotazy se můžete obracet na Poradnu MVP e-mailem na adrese admin@hrrnamor.cz.

V této chvíli byly do laboratoře doručeny a přijaty na vyšetření vzorky uvedené v aktuálním Seznamu přijatých vzorků. K 20. 4. 2023 bylo přijato na vyšetření celkem 252 vzorků.

Zde je aktuální Seznam přijatých vzorků přijatých na vyšetření a výsledky vyšetření. S ohledem na ochranu osobních údajů najdete v přehledu pouze registrační čísla včelařů a stanovišť, od nichž resp. z nichž byly doručeny vzorky na vyšetření do akreditované laboratoře a výsledek vyšetření.

Hledáte-li, zda byl váš vzorek přijat či vyšetřen, najděte si v seznamu napřed sběrné místo, kam jste vzorek odevzdal(a), a následně dohledejte vzorek podle svého registračního čísla včelaře či stanoviště. 

Výsledky vyšetření budou oznámeny všem včelařům zapojeným do akce Prevence a osvěta MVP Praha 2023 po skončení akce. Již dnes však můžete najít v Seznamu přijatých vzorků číslo protokolu, v němž bude evidován výsledek vyšetření vašich vzorků. Najdete jej v kolonce Zakázka / č. protokolu. Číslo protokolu má formát V***/2023. Je-li u vašeho vzorku uvedeno pouze třímístné číslo, jde o číslo zakázky, vzorek je stále v procesu vyšetřování.

 

Zde je aktuální mapa ohnisek a ochranných pásem MVP k 16. 2, 2022. Můžete se také rovnou přepnout do interaktivní mapy SVS.