Název SM: Praha – Uhříněves

Na tomto SM lze odevzdávat pouze vzorky ze stanovišť umístěných na katastrech Hlavního města Prahy. Máte-li zájem také o vyšetření vzorků mimo tyto katastry, obraťte se na Centrální sběrné místo pro Prahu a postupujte přitom podle tohoto návodu.
Kód SM: A07
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Babákova 2200/11, 148 00 Praha 4

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Babákova 2200/11, 148 00 Praha 4

Kontaktní osoba:

Bohumil Drahoš, tel. 773 760 041, e-mail: b.drahos@volny.cz

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 10. 3. 2023
  2. termín: