Název SM: Praha 4 – Lhotka

Kód SM: A04
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Dobřejovická 572/5, 142 00 Praha 4 – Lhotka

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Dobřejovická 572/5, 142 00 Praha 4 – Lhotka

Kontaktní osoba:

Jakub Audolenský, tel. 724 885 760, e-mail: audi@seznam.cz