Název SM: Praha 4 – Lhotka

Na tomto SM lze odevzdávat pouze vzorky ze stanovišť umístěných na katastrech Hlavního města Prahy. Máte-li zájem také o vyšetření vzorků mimo tyto katastry, obraťte se na Centrální sběrné místo pro Prahu a postupujte přitom podle tohoto návodu.
Kód SM: A04
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Dobřejovická 572/5, 142 00 Praha 4 – Lhotka

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Dobřejovická 572/5, 142 00 Praha 4 – Lhotka

Kontaktní osoba:

Jakub Audolenský, tel. 724 885 760, e-mail: audi@seznam.cz

 

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín:
  2. termín: