Název SM: Praha – Újezd nad Lesy

 
Na tomto SM lze odevzdávat pouze vzorky ze stanovišť umístěných na katastrech Hlavního města Prahy. Máte-li zájem také o vyšetření vzorků mimo tyto katastry, obraťte se na Centrální sběrné místo pro Prahu a postupujte přitom podle tohoto návodu.
 
Kód SM: OA08
 
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Do Říčan 599, 190 11 Praha 9

 
Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Do Říčan 599, 190 11 Praha 9

 
Kontaktní osoba:

Richard Těhník, tel. 606 061 648, e-mail: richard.tehnik@seznam.cz

 
 
Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín:
  2. termín: