Vítejte na stránkách akce Magistrátu Hlavního města Prahy „Prevence a osvěta moru včelího plodu Praha 2023″!

Aktuálně:  Sběr vzorků na vyšetření byl ukončen. Přijato bylo celkem 252 vzorků. Vyšetření zatím odhalilo jeden pozitivní vzorek.

Prevence a osvěta moru včelího plodu Praha 2023 je akce Magistrátu hlavního města Prahy na podporu pražských včelařů, v jejímž rámci:

  • probíhá plošné preventivní vyšetření vzorků měli na přítomnost spor MVP 
  • včelaři zapojení do dobrovolného bezplatného vyšetření získají před začátkem sezóny zpětnou vazbu, zda se v jejich včelstvech, nebo u včelařů v jejich okolí nevyskytl MVP
  • Městská veterinární správa v Praze Státní veterinární správy bude uznávat hromadné protokoly o vyšetření jako doklad pro převoz včelstev či prodej oddělků včelaři, kteří si nechají svá včelstva vyšetřit
  • včelaři mohou bezplatně využívat Poradnu MVP, která poskytuje odborné rady týkající se MVP a také odbornou asistenci v případě, že plošné vyšetření odhalí nákazu MVP
  • se konají přednášky, semináře a další osvětové akce zaměřené na problematiku MVP