Název SM: Praha 3 – Žižkov

Na tomto SM lze odevzdávat pouze vzorky ze stanovišť umístěných na katastrech Hlavního města Prahy. Máte-li zájem také o vyšetření vzorků mimo tyto katastry, obraťte se na Centrální sběrné místo pro Prahu a postupujte přitom podle tohoto návodu.
Kód SM: A03
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Pitterova 1/2892, 130 00 Praha 3

Vzorek můžete vložit kdykoliv do poštovní schránky na plotě, která je přístupná 24 hodin denně. Schránka je označena Junák – VKM Žihadla

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Junák – VKM Žihadla, Pitterova 1/2892, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba:

Vladimír Sieber, tel. 605 267 515, e-mail: vladimir@centrum.cz

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín: 28. února 2023
  2. termín: 13. března 2023