Název SM: Praha 6 – Suchdol

Na tomto SM lze odevzdávat pouze vzorky ze stanovišť umístěných na katastrech Hlavního města Prahy. Máte-li zájem také o vyšetření vzorků mimo tyto katastry, obraťte se na Centrální sběrné místo pro Prahu a postupujte přitom podle tohoto návodu.
Kód SM: A06
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Česká zemědělská univerzita, rektorát, vrátnice, Kamýcká 129, 165 00 Praha Suchdol

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Josef Kůrka, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha Suchdol

Kontaktní osoba:

Josef Kůrka, tel. 604 588 025, e-mail: kurka@rektorat.czu.cz

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín:
  2. termín: