Poradna MVP radí i pomáhá. Ptejte se, žádejte o pomoc, Poradna MVP je zde pro Vás!

  1. Postižený včelař má možnost obrátit se na Poradnu MVP s dotazy týkajícími se jeho problému či se žádostí o odbornou asistenci při jeho řešení. Poradna MVP v žádném případě nenahrazuje orgány SVS, může však být katalyzátorem spolupráce mezi včelařem a SVS. Poradna MVP může také plnit funkci důvěrného zpovědníka či rádce pro včelaře v otázkách, které nejsou přímo záležitostí SVS, jako např. vztahové záležitosti v místě, kde včelař působí.
  1. Na Poradnu MVP se mohou obracet i ostatní včelaři a Sběrná místa a to jak s dotazy týkajícími se přímo problematiky MVP tak i ohledně organizace kampaně Hrr na mor. Poradna MVP jim však nebude odpovídat na dotazy týkající se konkrétních případů, které se jich přímo netýkají.
  1. Na Poradnu se můžete obracet písemně e-mailem na adrese admin@hrrnamor.cz nebo telefonicky na čísle 731 194 038.