*Elektronická kniha Mor včelího plodu, ke stažení zdarma

Stručně a názorně:

0
Nic se neděje

102  až  104
Pozor! Nutná očista.*
Jinak do tří let propukne mor.

více než 104
Mor na stanovišti je,
nebo se velmi brzy objeví

Citlivost laboratorní metody, tedy nejmenší množství, které je schopna laboratoř ze vzorků měli zachytit, je 100 spor na gram měli. To se označuje 102 a více. V takových včelstvech se žádné příznaky moru okem viditelné zpravidla nenajdou.

Ve včelstvech, která mají už tisíce spor na gram (označujeme 103) je infekce déle, ale ještě nemusí být zřetelná.

Tam, kde nalezneme desetitisíce až miliony spor (104 až 106), už zkušený prohlížitel objeví nemocné larvy. Mor vypukl v klinickém stadiu. Na stanovišti bude krajskou veterinární správou vyhlášeno ohnisko.

*Elektronická kniha Mor včelího plodu, ke stažení zdarma