Důležitá upozornění! 

Při převzetí vzorků zkontrolujte, zda jsou vzorky od včelařů označeny řádně vyplněným kampaňovým štítkem. U vzorků bez tohoto označení hrozí, že nebudou zařazeny do bezplatného vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor.

Přijaté vzorky skladujte až do odeslání v chladu a suchu, aby se v krabičkách s mělí nezačal líhnout zavíječ.

Nejdéle do dvou dnů po jednotlivých uzávěrkách sběru vzorků zaevidujte všechny přijaté vzorky do Tabulky přijatých vzorků, na krabičku napište kód vašeho sběrného místa a všechny zaevidované a označené krabičky vložte do přiměřeně velké krabice, přiložte vyplněnou Tabulku přijatých vzorků a vše odešlete na adresu Centrálního sběrného místa PO Box 72, 274 01 Slaný.

 Centrální sběrné místo provede kontrolu přijatých vzorků, zpracuje žádanky na vyšetření a odešle vzorky na vyšetření do Akreditované laboratoře. Pražská sběrná místa tedy letos žádné žádanky nezpracovávají ani neposílají vzorky na vyšetření přímo do Akreditované laboratoře.

Výsledky vyšetření budou průběžně zveřejňovány zde. Po skončení kampaně dostanou včelaři oznámení o negativním výsledku vyšetření formou děkovného dopisu za účast v kampani a výpisu z hromadného protokolu e-mailem a poštou , na který se mohou odvolat v případě, že budou chtít převážet včelstva. Pro převoz včelstev v rámci Hlavního města Prahy nepotřebují žádné další potvrzení s výhradou aktuálně platných ochranných pásem MVP, pro něž platí zákaz přemísťování včelstev. Pro převoz nebo prodej včelstev mimo území HMP si musí požádat o Potvrzení na převoz včelstev na MěVS SVS Praha. Při žádosti o toto potvrzení stačí uvést příslušné číslo protokolu o vyšetření, veterina bude mít k hromadným protokolům přístup.