V případě zjištění podezření na nákazu MVP je včelař povinnen jednat v souladu s platnou legislativou.

  1. V případě pozitivního nálezu spor MVP ve směsném vzorku bude Akreditovaná laboratoř bezodkladně informovat přímo chovatele.
  2. Akreditovaná laboratoř bude v případě zjištění pozitivního vzorku informovat příslušný inspektorát KVS. Tuto povinnost jí ukládá zákon.
  3. Postižený včelař se může obrátit obrátit na Poradnu MVP, která mu poskytne bezplatně poradenství a první pomoc už při zjištění podezření na nákazu MVP.
  4. Nález spor MVP je jenom podezření, nikoliv ohnisko moru. Neznamená to tedy, že se včelstva budou ihned pálit. Včelař však musí okamžitě jednat, protože otálení s řešením problému může znamenat potenciálně daleko větší problém a nevyhnutelnost radikálního řešení (spálení včelstev a vybavení, které přišlo s nakaženými včelstvy do styku).
  5. Na stanovišti s pozitivním průkazem spor MVP ve vzorku je nutné provést důkladnou prohlídku včelstev k vyloučení či potvrzení MVP. Prohlídka probíhá po dohodě včelaře s příslušným inspektorátem SVS. V rámci kampaně můžete využít Poradnu, která zajistí asistenci a pomoc nejen při prohlídkách, ale i při následném řešení problému.
  6. Potvrdí-li se v odebraných vzorcích klinický nález MVP, Státní veterinární správa vyhlásí ohnisko MVP, ochranné pásmo MVP a mimořádná veterinární opatření, která se týkají jak postiženého včelaře, tak i všech ostatních včelařů v ohnisku a ochranném pásmu MVP.