Název SM: Praha 6 – Suchdol

Kód SM: A06
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Česká zemědělská univerzita, rektorát, vrátnice, Kamýcká 129, 165 00 Praha Suchdol

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Josef Kůrka, ČZU v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha Suchdol

Kontaktní osoba:

Josef Kůrka, tel. 604 588 025, e-mail: kurka@rektorat.czu.cz