Název SM: Praha 3 – Žižkov

Kód SM: A03
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Pitterova 1/2892, 130 00 Praha 3

Vzorek můžete vložit kdykoliv do poštovní schránky na plotě, která je přístupná 24 hodin denně. Schránka je označena Junák – VKM Žihadla

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Junák – VKM Žihadla, Pitterova 1/2892, 130 00 Praha 3

Kontaktní osoba:

Vladimír Sieber, tel. 605 267 515, e-mail: vladimir@centrum.cz