Název SM: Praha – Horní Počernice

Na tomto SM lze odevzdávat pouze vzorky ze stanovišť umístěných na katastrech Hlavního města Prahy. Máte-li zájem také o vyšetření vzorků mimo tyto katastry, obraťte se na Centrální sběrné místo pro Prahu a postupujte přitom podle tohoto návodu.
Kód SM: A09
Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Studnická 2979/1, 193 00 Praha 20

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Studnická 2979/1, 193 00 Praha 20

Kontaktní osoba:

David Waraus, tel. 733 566 235, e-mail: davidwaraus@volny.cz