Název SM: Praha 1 – Centrum

Na tomto SM lze odevzdávat pouze vzorky ze stanovišť umístěných na katastrech Hlavního města Prahy. Máte-li zájem také o vyšetření vzorků mimo tyto katastry, obraťte se na Centrální sběrné místo pro Prahu a postupujte přitom podle tohoto návodu.
Kód SM: A01
 

Adresa SM pro odevzdání vzorku:

Bolzanova 1604/7, 110 00 Praha 1. Vaše vzorky odevzdejte paní Lucii Vosečkové (viz kontaktní osoba). Zvonek je vpravo u dveří. Odevzdání vzorků ve všedních dnech po 17:30, jinak je potřeba dohodnout jiný termín předání vzorku předem telefonicky.

Adresa SM pro zaslání vzorku poštou:

Bolzanova 1604/7, 110 00 Praha 1.

Kontaktní osoba:

Lucie Vosečková, tel. 725 668 908, e-mail: luciepichlerova@seznam.cz

Termíny uzávěrek sběru vzorků:
  1. termín:
  2. termín: