Důležitá upozornění! 

Při převzetí vzorků zkontrolujte, zda jsou vzorky od včelařů označeny řádně vyplněným kampaňovým štítkem. U vzorků bez tohoto označení hrozí, že nebudou zařazeny do bezplatného vyšetření v rámci kampaně Hrr na mor.

Nepřijímejte také vzorky od včelařů, kteří mají zájem o současné vyšetření pražských a mimopražských stanovišť. Tyto včelaře odkažte na Centrální sběrné místo a na postup popsaný zde.

Při zpracování vzorků postupujte obdobně, jako při přípravě vzorků zimní měli pro vyšetření na varroázu.

Žádanku na vyšetření zpracovávejte výhradně v elektronické podobě v CISu na stránkách ZO.

 1. V CISu  na stránce Stanoviště si pod záložkou Nová žádost o vyšetření otevřete novou žádanku:
  • V kolonce Laboratoř vyberte „Agro-la (6)“.
  • Vyberte adresu, na kterou má být zaslán hromadný protokol o vyšetření.
  • Zatrhněte „Mor“ u volby Vyšetření.
  • V kolonce Typ vyšetření na mor vyberte„MVP Hrr na mor (LV101)“.
  • Kliknutím na políčko před jménem včelaře registrovaného ve vaší ZO vyberete ty včelaře, od nichž jste dostali vzorky na vyšetření.
  • V řádku příslušného včelaře vyplňte podle skutečnosti počet vzorků a případně počty včelstev na vzorek, bude-li vzorků více.
  • Zpracováváte-li i vzorky nečlenů vaší organizace, po zpracování vzorků od včelařů z Vaší ZO klikněte na konci elektronického formuláře na tlačítko „Uložit a přidat členy mimo ZO. CIS vám zobrazí vyhledávací políčka, jejichž prostřednictvím můžete dohledat včelaře buď přes ZO hledaného včelaře (pokud ji znáte), nebo zadáním registračního čísla stanoviště uvedeného na vzorku. Pak klikněte na políčko „Zvolte členy“ a potvrďte příslušného včelaře. Tak postupujte opakovaně se všemi vzorky od včelařů mimo vaši ZO. Nenabídne-li Vám CIS jméno včelaře, znamená to, že včelař není registrován v CISu. V tom případě pošlete e-mailem na adresu cis@vcelarstvi.cz žádost o doplnění včelaře. Do žádosti uveďte jméno včelaře, registrační číslo včelaře a registrační číslo stanoviště uvedené na štítku vzorku. Žádost na doplnění včelaře do CISu by měla být vyřízena nejpozději do 48 hodin.
  • Až budete mít zadány všechny včelaře, Žádanku uložte a odešlete do laboratoře kliknutím na příslušná tlačítka na konci elektronického formuláře.
  • V záložce „Seznam žádostí o vyšetření“ bude vámi vytvořená Žádanka nejvýše na seznamu žádostí a ve sloupci „Stav“ bude svítit oranžově jako odeslaná. Klikněte na oranžové tlačítko „Objednávka pdf“ vpravo a Žádanku vytiskněte.
 2. Po vytvoření Žádanky do příslušných kolonek ve štítku na vzorcích dopište permanentním fixem pořadová čísla, která vygeneroval CIS, a na opačné straně krabičky vyplňte kód vašeho SM. Ten najdete v detailu vašeho SM hned pod názvem SM. Bez této identifikace vzorku hrozí nebezpečí záměny vzorku, proto označení vzorků věnujte zvýšenou pozornost!
 3. Žádanku přiložte ke vzorkům, vše dobře zabalte a odešlete poštou na adresu: AGRO-LA, spol. s r.o., Jiráskovo předměstí 630/III, 377 01 Jindřichův Hradec.

Po vyšetření vzorků Vám přijdou zpět výsledky na adresu uvedenou v Žádance.

Včelaři s pozitivním výsledkem vyšetření budou kontaktováni neprodleně po zjištění podezření na nákazu písemně Akreditovanou laboratoří a příslušným inspektorátem SVS.

Ostatní včelaři dostanou oznámení o negativním výsledku vyšetření formou děkovného dopisu za účast v kampani e-mailem a poštou spolu s číslem protokolu o vyšetření, na něž se mohou odvolat v případě, že budou chtít převážet včelstva. Pro převoz včelstev v rámci Hlavního města Prahy nepotřebují žádné další potvrzení. Pro převoz nebo prodej včelstev mimo území HMP si musí požádat o Potvrzení na převoz včelstev na MěVS SVS Praha. Při žádosti o toto potvrzení stačí uvést příslušné číslo protokolu o vyšetření, veterina bude mít k protokolům přístup, takže včelař protokol nepotřebuje.

Výsledky a čísla protokolů o vyšetření budou průběžně doplňovány a publikovány zde.